0 0

„Хан Аспарух“ АД

„Хан Аспарух“ АД 

УВЕДОМЯВА

Засегнатото население на Община Исперих, че имаме инвестиционно предложение за закупуване и инсталиране на комплексна линия за производство на големи формати плочки (формати по-големи от 60х60 см) с възможност за тяхното полиране и калибриране на площадката на „Хан Аспарух“ АД град Исперих, за която е издадено  Комплексно разрешително № 94 – Н2 – И0-А1/2014 година. Реализацията на инвестиционното предложение  ще се извърши в собствен поземлен имот на възложителя с идентификатор 32874.201.109 по кадастралната карта на град Исперих с площ 180 153 кв. м. Линията за производство на големи формати плочки включва  следните съоръжения и оборудване: непрекъсната модулна барабанна мелница за производство на шликер; разпрашителна сушилня за обезводняване на керамична суспензия (шликер); две линии за глазиране и декориране; ролкова пещ ; линия за полиране вкл. суперфино полиране и три линии за калибриране с буфери преди тях; две сортировки и палетизатори с буфери включително опаковане на готова продукция. С монтирането на съоръженията и оборудването на площадката на „Хан Аспарух“ АД капацитета на  Инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане, за която е издадено  Комплексно разрешително № 94 – Н2 – И0-А1/2014 година ще се измени на 995,38 t/24 h.

Мнения и възражения се приемат в сградата на община Исперих.

Файл за изтегляне - УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Назад
© Developed by CommerceLab