0 0

Мисия, визия и данни за компанията

Ние вярваме, че домът не е място, а чувство, което разказва историята за вас и всичко, което обичате.  Нашата мисия е да създаваме продукти, които придават на дома отличителена деликатност, индивидуален стил, изисканост и вкус. Нашата продуктова гама обхваща различни размери, цветове и дизайни, които залагат мотива за разнообразието и избора като съществени за нас, тъй като ние се стремим наистина да предложим плочки, съобразени с всеки вкус и подходящи за всеки дом.

„ХАН АСПАРУХ“ АД   ЕИК 826009605

Исперих 7400, ул. Ахинора 1

Тел.:  0 8431 25 77   Факс: 0 8431 36 13  www.kai.bg

ОББ АД IBAN:

B

G

3

6

U

B

B

S

8

8

8

8

1

0

0

0

6

5

1

6

5

2

 

„ХАН ОМУРТАГ“ АД   ЕИК 837066828

София 1000, ул. Славянска 5

Тел: (02) 915 80 10   Факс: 02 981 58 12   www.kai.bg

ОББ АД IBAN:

B

G

7

4

U

B

B

S

9

8

8

8

1

0

4

4

5

2

3

3

0

0

 

„ХАН АСПАРУХ ТРАНСПОРТ“ ЕООД   ЕИК 116509295

Исперих 7400, ул. Ахинора 1

Тел.:  0 8431 25 77  Факс: 0 8431 36 13  www.kai.bg

ОББ АД IBAN:

B

G

9

0

U

B

B

S

8

8

8

8

1

0

0

0

6

5

1

5

5

3

 

„КАИ МАЙНИНГ“ ЕООД   ЕИК 116539445

Исперих 7400, ул. Ахинора 1

Тел.:  0 8431 25 77  Факс: 0 8431 36 13  www.kai.bg

ОББ АД IBAN:

B

G

7

5

U

B

B

S

9

8

8

8

1

0

4

4

5

2

0

9

0

0

 

„ТАЙЛС КО“ ООД   ЕИК 175368394

София 1000, ул. Славянска 5

Тел: (02) 915 80 10  Факс: 02 981 58 12  www.kai.bg

Уникредит Булбанк АД IBAN:

B

G

1

7

U

N

C

R

7

0

0

0

1

5

2

1

0

7

7

1

3

4

 

„МЕНИДЖМЪНТ КО“ ЕАД   ЕИК 200403626

София 1000, ул. Славянска 5

Тел: (02) 915 80 10  Факс: 02 981 58 12  www.kai.bg

ОББ АД IBAN:

B

G

7

4

U

B

B

S

9

8

8

8

1

0

4

4

5

2

1

5

0

0