0 0

Политика относно бисквитките

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

изготвена в съответствие с чл. 13 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Регламентът)

 

С този документ, наричан по-долу за краткост „Политиката“, бихме искали да Ви запознаем с целите и процедурите за обработка на Ваши лични данни в резултат на ползването на „бисквитки“ и други инструменти за проследяване при посещение на този уебсайт „www.kai.bg“, („Сайтът“), в съответствие с действащата нормативна уредба.

1. Администратор на личните данни

Администратор на личните данни, които се събират и обработват в резултат на посещение на интернет страницата ни са всяко от следните дружества:

„ХАН АСПАРУХ“ АД;

„ХАН ОМУРТАГ“ АД;

„ХАН АСПАРУХ-ТРАНСПОРТ“ ЕООД;

„КАИ МАЙНИНГ“ ЕООД;

„ТАЙЛС КО“ ЕООД;

„МЕНИДЖМЪНТ КО“ ЕАД.

наричани по-долу за краткост „Администраторът“ или „КАИ“.

За да упражните правата си, описани в тази политика, моля не се колебайте да се свържете с нас на e-mail адрес: info@kai.bg или на телефон 0700 1 4444.

2. Какво представляват бисквитките и за какво се използват?

Бисквитките са малки файлове, обикновено състоящи се от букви и/или цифри, които сайтовете изпращат и инсталират на устройството на потребителите при посещение (обикновено чрез използвания браузър), и които позволяват на уебсайта да запомни действия и предпочитания от предишни посещения.

Информацията, кодифицирана от бисквитките, включва лични данни (напр. IP адрес, потребителско име, e-mail адрес и т.н.), както и информация, която не представлява лични данни като настройки за използван език или информация за типа устройство, който потребителят използва, за посещение на интернет страницата.

Следователно бисквитките изпълняват различни функции и дават възможност за ефективно ползване на уеб страницата, като запаметяват предпочитанията на потребителя и подобряват и развиват опита му при сърфиране в интернет.

Бисквитките могат да се обособят в различни категории.

Например, в зависимост от това кой инсталира бисквитките на устройството на потребителя се прави разлика между: (а) „бисквитки от първа страна“, които се инсталират непосредствено от администратора на уеб сайта, посещаван от потребителя и (б) „бисквитки от трети страни“, инсталирани от администратори на други уеб сайтове, чрез този, който потребителят посещава.

Въз основа на продължителността на обработка на данните е възможно да се разграничат: (а) „сесийни бисквитки“, които се съхраняват временно на устройството на потребителя за периода на посещение на уеб сайта и се изтриват автоматично след напускането му; и (б) „постоянни бисквитки“, които се запазват на устройството на потребителя до предварително зададена дата или докато не бъдат изтрити.

Класификацията , която отговаря в най-голяма степен на регулацията за защита на личните данни, обособява бисквитките в две макро категории:

„технически бисквитки“, т.е. бисквитките, които са безусловно необходими за правилното функциониране на уебсайта или неговите функции във връзка с избора на ползване, направен от потребителя. Тази категория включва „навигационни бисквитки“, които правят възможно обичайното ползване на уеб страницата (например позволяват правилното излъчване на страницата, нейното ползване и т.н.), както и „функционални бисквитки“, които позволяват на потребителите да използват уеб страницата въз основа на критериите, които са избрали (напр. език, продукти, избрани за покупка), с цел да подобрят използваната услуга. Техническото съхранение и достъп до информацията, съдържаща се в техническите бисквитки, не изисква съгласието на Потребителя;

„насочени/целеви бисквитки“, които анализират и записват повтарящите се действия и поведение на Потребителите, когато използват функциите на уебсайта, за да (i) създадат Потребителски профил, (ii) класифицират Потребителя в хомогенни групи от потребителски профили, (iii ) с крайната цел да изпращат на Потребителя насочени/целеви рекламни съобщения в съответствие с предпочитанията, които е показал при ползване на интернет. Потребителят трябва да се съгласи с техническото съхранение и достъп до информацията, съдържаща се в насочени/целевите бисквитки.

Към двете макро-категории, споменати по-горе, могат също да бъдат добавени и „бисквитки за анализ“, които се използват за извършване на статистически анализи, насочени към (i) оценка на ефективността на услугите, предоставяни чрез уебсайта, (ii) проектиране на уебсайта или (iii ), измерване на „трафик“, т.е. броя посетители, които също могат да бъдат класифицирани въз основа на определени параметри, представляващи интерес (напр. географска област, времеви интервал и т.н.). Обработката на данни, събрани чрез аналитични бисквитки, не изисква съгласието на Потребителя, ако тези данни се използват само за създаване на обобщени статистики на един уебсайт или мобилно приложение, както и за данни, събрани с аналитични бисквитки на „трети страни“, само ако ( а) структурата на бисквитката за анализ на „трета страна“ предотвратява идентифицирането на потребителя и ако (б) „третата страна“ се въздържа от извършване на процеси върху данните (напр. комбиниране, обогатяване и т.н.), насочени към идентифициране на потребителя. При наличието на тези специфични условия бисквитките за анализ (както на първи, така и на трети страни) могат да бъдат приравнени към техническите бисквитки.

3. Управление на преференциите за използване на бисквитки, чрез централно управление на преференциите

При първо посещение на Сайта на потребителя ще бъде представен банер, съдържащ политиката за бисквитки (съответстваща на текста в началото на този документ), връзка към тази разширена политика за бисквитки и серия от функции за управление на предпочитанията за бисквитки на устройството му.

По-специално, чрез функциите, съдържащи се в банера, Потребителите могат: (i) да приемат всички бисквитки на уебсайта, включително тези за насочена реклама, като дадат своето съгласие; (ii) да откажат разрешаването на всички бисквитки, налични на уебсайта, освен тези, които са строго необходими за правилното му функциониране (т.е. „техническите бисквитки“); (iii) да получат достъп, чрез линк, до „Център за предпочитания за бисквитки“, където има повече информация за наличните бисквитки на уебсайта, групирани в хомогенни категории, и, когато е приложимо, да дадат или оттеглят своето съгласие или да възразят срещу активиране или деактивиране на определени категории бисквитки, които функционират на устройствата им; (iv) затворите банера за бисквитки, като щракнете върху конкретната икона и продължете да разглеждате уебсайта, като запазите настройките по подразбиране. Администраторът на данни информира Потребителите, че настройката за бисквитки „по подразбиране“ включва само активирането на Необходими бисквитки.

Уебсайтът има специфични функционалности, които му позволяват да запомни за период от най-малко 6 (шест) месеца изборите, направени от Потребителя по отношение на съгласието му за използването на бисквитките и инструментите за проследяване, които функционират на Сайта. След като изтече този период от време от последния избор, изразен от Потребителя, тези предпочитания ще бъдат изтрити и следващия път, когато посети уебсайта, горният банер ще се появи отново. Потребителите могат да променят или оттеглят своето съгласие за всички или някои категории бисквитки по всяко време, като влязат в „Център за предпочитания за бисквитки“ на Сайта. Потребителите могат също така да управляват своите предпочитания за бисквитки от настройките на своя браузър, което им позволява да изчистят/премахнат всички или някои бисквитки или да блокират бисквитките или да ограничат бисквитките до определени сайтове. По-долу са инструкциите и връзките към ръководствата за управление на бисквитки в основните браузъри:

• Apple Safari: изберете „Предпочитания“ и след това „Поверителност“ и коригирайте настройките на бисквитките. Кликнете върху връзката по-долу за повече информация:

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

• Microsoft Edge: щракнете върху иконата с 3 точки в горния десен ъгъл и след това върху „Настройки". От менюто вляво изберете „Бисквитки и разрешения за сайтове" и коригирайте настройките си за бисквитки. Кликнете върху връзката по-долу за повече информация:

https://support.microsoft.com/en-gb/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 ;

• Google Chrome: щракнете върху иконата с 3 точки в горния десен ъгъл и след това върху „Настройки“. Изберете „Разширени“ и в секцията „Поверителност и сигурност“ щракнете върху „Настройки на сайта“. Регулирайте настройките на бисквитките, като изберете „Бисквитки и данни за сайтове". Кликнете върху връзката по-долу за повече информация:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies%20https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Faccounts%2Fanswer%2F61416%3Fhl

• Mozilla Firefox: щракнете върху иконата с трите хоризонтални ленти в горния десен ъгъл и изберете „Опции“. В прозореца изберете „Поверителност и сигурност“, за да коригирате настройките на бисквитките. Кликнете върху връзката по-долу за повече информация:

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

• Opera: щракнете върху иконата с трите хоризонтални ленти в горния десен ъгъл и след това върху „Разширени“. Изберете „Поверителност и сигурност“ и след това „Настройки на сайта“. Коригирайте вашите настройки за бисквитки от секцията „Бисквитки и данни за сайтове“. Кликнете върху връзката по-долу за повече информация:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

За браузъри, различни от споменатите по-горе, проверете съответното ръководство, за да разберете как да управлявате бисквитките. Например, ако използвате мобилно устройство, вижте ръководството с инструкции, за да разберете как да управлявате бисквитките.

4. Видове бисквитки, използвани от Сайт, цели, правно основание

Без да се засягат общите категории, описани по-горе, за целите на тази Политика за бисквитки Администраторът на данни класифицира бисквитките, присъстващи на Сайта, като очертава както целите на бисквитката или съответния инструмент за проследяване, така и правното основание, което оправдава обработка на лични данни, извършена от бисквитката или инструмента за проследяване, в съответствие с Регламента. По-конкретно, администраторът на данни е разделил бисквитките, налични на уебсайта, на следните типове:

Необходими бисквитки (4)

Необходимите бисквитки допринасят за това Сайтът да е достъпен, като активират основните му функционалности, като възможности да се разглеждат страниците му или да се влиза в защитени зони. Сайтът не може да функционира правилно без тези бисквитки. Тази категория включва „технически бисквитки“, които са активни през цялото време и не могат да се изключат от Потребителя. Съхраняването и достъпът до информация от тези бисквитки от страна на Администратора не изисква съгласие от Потребителя тъй като такива действия се обосновават от легитимния интерес на Администратора съгласно чл. 6, буква f) от Регламента, а именно необходимостта на администратора на данни да гарантира правилното функциониране на Сайта.

 

 

Име

Доставчик

Предназначение

Срок

Вид

frontend

KAI.bg

Гарантира сигурност при сърфиране на посетителите, като предотвратява фалшифициране на заявки между сайтове. Тази бисквитка е от съществено значение за сигурността на уебсайта и посетителя.

1 година

HTTP Cookie

frontend_cid

KAI.bg

Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Това е от полза за уебсайта, за да се правят валидни отчети за използването на техния уебсайт.

179 дни

HTTP Cookie

cookielaw

KAI.bg

Съхранява състоянието на съгласие за бисквитките на потребителя за текущия домейн

2 години

HTTP Cookie

test_cookie

Google

Използва се за проверка дали браузърът на потребителя поддържа бисквитки.

1 ден

HTTP Cookie

Статистически бисквитки (5)

Статистическите бисквитки помагат на собствениците на Сайта да разберат как потребителите взаимодействат със Сайта, като събират и предават информация в анонимна форма, за да идентифицират, например, най-много и най-малко популярните страници на Сайта и методите на повтарящо се сърфиране, използвани от потребителите, и подобряват работата на самия уебсайт. Категорията статистически бисквитки включва „бисквитки за анализ“. Съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в статистическите бисквитки на Сайта изисква предварителното съгласие на Потребителя съгласно чл. 6, буква а) от GDPR.

 

Име

Доставчик

Предназначение

Срок

Вид

__utma

Google

Тази бисквитка следи колко пъти даден посетител е бил на сайта, отнасящ се до бисквитката, кога е било първото им посещение и кога е било последното им посещение. Google Analytics използва информацията от тази бисквитка, за да изчисли неща като дни и посещения за покупка.

постоянно

HTTP Cookie

__utmb

Google

Бисквитките B и C са братя и работят заедно, за да изчислят колко време отнема едно посещение.

30 мин

HTTP Cookie

__utmc

Google

Бисквитките B и C са братя и работят заедно, за да изчислят колко време отнема едно посещение.

30 мин

HTTP Cookie

__utmt

Google

Съхранява източника на трафик или кампанията, която обяснява как потребителят е достигнал до вашия сайт.

6 месеца

HTTP Cookie

__utmz

Google

Следи откъде е дошъл посетителят, коя търсачка сте използвали, върху каква връзка сте кликнали, каква ключова дума сте използвали и къде по света е бил, когато сте осъществили достъп до уебсайт

6 месеца

HTTP Cookie

 

Маркетингови бисквитки (5)

Маркетинговите бисквитки се използват за проследяване на посетителите на Сайта, идентифициране и запаметяване на навиците и/или тенденциите или предпочитанията им, които се извеждат от поведението им при посещение на Сайта. Тази категория също така включва

бисквитки, използвани за ремаркетинг или за пренасочване на действия към уебсайтове на трети страни („социални плъгини“) и те също могат да се използват за проследяване или оценка на ефективността на онлайн рекламните дейности. Потребителската информация, получена чрез тези бисквитки, може също да бъде комбинирана от трети страни с друга информация, свързана със същия потребител, която вече е в тяхно притежание, с цел обогатяване на потребителския профил. Целта в този случай е да се показват реклами, които е по-вероятно да заинтересуват и ангажират отделния потребител и следователно да имат по-голяма стойност за трети страни издатели и рекламодатели. В резултат на това инсталирането и достъпът до информацията, съдържаща се в този тип бисквитки, е предмет на предварителното съгласие на Потребителя, съгласно чл. 6, буква а) от GDPR.

Име

Доставчик

Предназначение

Срок

Вид

_fbp

Meta Platforms, Inc.

Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни.

3 месеца

HTTP Cookie

IDE

Google

Използва се от Google DoubleClick за регистриране и отчитане на действията на потребителя на уебсайта след преглед или щракване върху една от рекламите на рекламодателя с цел измерване на ефикасността на рекламата и представяне на целеви реклами на потребителя.

1 година

HTTP Cookie

pagead/1p-user-list/#

Google

Проследява дали потребителят е проявил интерес към конкретни продукти или събития в множество уебсайтове и открива как потребителят навигира между сайтовете. Това се използва за измерване на усилията за реклама и улеснява плащането на такси за препоръка между уебсайтове.

Session

Pixel Tracker

pagead/landing [x2]

Google

Събира данни за поведението на посетителите от множество уебсайтове, за да представи по-подходяща реклама - Това също позволява на уебсайта да ограничи броя пъти, в които им се показва една и съща реклама.

Session

Pixel Tracker

tr

Meta Platforms, Inc.

Използва се от Facebook за предоставяне на поредица от рекламни продукти, като например наддаване в реално време от рекламодатели трети страни.

за сесията

Pixel Tracker

5. Трансфер на лични данни извън ЕС

Личните данни на Потребителя, събрани с помощта на бисквитки (напр. бисквитки на трети страни), могат да бъдат прехвърляни в страни извън ЕС: такива прехвърляния са законни, тъй като са обхванати от решения за адекватност, издадени от Европейската комисия и/или от предварителното подписване на стандартни договорни клаузи, приети на базата на моделите, установени от Европейската комисия съгласно чл. 46, 2, букви c) и d) от GDPR. Потребителят може да изиска копие от приетите гаранции, като отправи писмено искане до Администратора на адресите, посочени в чл. 1 от настоящата Политика за бисквитки.

6. Получатели на лични данни

Личните данни на Потребителя могат да станат известни на служители и сътрудници на Администратора, ангажирани да изпълнят целите, посочени по-горе, които работят в качеството на упълномощени потребители на данни, получили подходящи инструкции за работа. В допълнение, за постигане на целите, посочени в параграф 3 по-горе, личните данни на Потребителя могат да бъдат обработвани от трети страни, принадлежащи например към следните категории:

 • доставчици на услуги за техническа помощ за управление и поддръжка на Сайта;
 • рекламни агенции;
 • доставчици на услуги за статистическа обработка при използването на Сайта;
 • компании, които извършват услуги по управление и поддръжка на компютърните системи на Администратора;
 • бизнес партньори;
 • компании, които притежават уебсайтове за социални медии;
 • компании, които предоставят услуги за доставка на имейл или други доставчици на външни цифрови комуникационни платформи;
 • надзорни и контролни органи и публични или частни органи с функция от обществен интерес, които могат основателно да изискват такива данни в съответствие с националното и европейското законодателство;
 • компании, асоциации или професионални практики, които извършват помощни и консултантски дейности.

Субектите в горепосочените категории работят в някои случаи като обработващи данни, специално определени от администратора на данни в съответствие с член 28 от Регламента, а в други случаи напълно независимо като отделни администратори на данни, в който случай Вашите лични данни ще бъдат разкрити само на посочените независими администратори на данни са законно установени съгласно параграф 3 по-горе.

Пълният, актуализиран списък на субектите, на които вашите лични данни могат да бъдат разкрити, можете да поискате от Администратора на данни, като използвате контактите, посочени в параграф 1 от тази Политика за бисквитки.

Данните, събрани с помощта на бисквитки, няма да бъдат разпространявани.

7. Права на субекта на данните

По отношение на обработката на данни, описана в настоящата Декларация за поверителност, като субект на данни можете, съгласно условията, определени от Регламента, да упражнявате правата, предоставени от членове 15 - 21 от Регламента, по-специално:

 • право на достъп: право да получите потвърждение дали личните ви данни се обработват или не и, в случай, че се обработват, да получите достъп до вашите лични данни, включително копие от тях съгласно чл. 15 от GDPR;
 • право на коригиране: право да получите без неоправдано забавяне коригиране на неточни лични данни, които се отнасят до Вас и/или попълване на непълни лични данни съгласно чл. 16 от GDPR;
 • право на изтриване (право да бъдеш забравен): правото, без неоправдано забавяне, да бъдат изтрити Ваши личните данни в случаите, посочени в чл. 17 от Регламента; правото на изтриване не се прилага до степента, в която обработването е необходимо за спазване на правно задължение или за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора, или за установяване, упражняване или защита от правни искове;
 • право на ограничаване на обработването: право на получаване на ограничаване на обработването, в случаите, посочени в чл. 18 от Регламента;
 • право на преносимост на данните: право да получите личните данни, които ви засягат, които сте предоставили на администратора, в структуриран, често използван и машинно четим формат и правото да предавате тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването се основава на съгласие и се извършва с автоматизирани средства, както е посочено в чл. 20 от Регламента. В допълнение, правото вашите лични данни да бъдат предадени директно от Администратора на данни на другия администратор, когато това е технически осъществимо;
 • право на възражение: право на възражение срещу обработването на лични данни, засягащи Вас, освен ако не са налице законови основания Администраторът да продължи обработването, съгласно чл. 21 от Регламента;
 • право да оттеглите съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето;
 • право да подадете жалба до надзорен орган в държавата-членка на вашето обичайно местопребиваване, месторабота или място на предполагаемото нарушение.

Горните права могат да бъдат упражнени със съдействието на Администратора на данни, като се използват контактите, посочени в параграф 1 по-горе. Администраторът ще разгледа Вашето искане и ще Ви предостави, без неоправдано забавяне и във всички случаи в рамките на не повече от един месец от получаване на искането, информация относно действията, предприети по отношение на Вашето искане.

Упражняването на Вашите права като субект на данни е безплатно съгласно чл. 12 от Регламента. Въпреки това, в случай на искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради техния повтарящ се характер, администраторът на данни може да ви начисли разумна такса, като вземе предвид административните разходи за разглеждане на вашето искане, или да откаже да предприеме действия по искането .

Моля, имайте предвид също, че Администраторът на данни може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.